Tuyệt thế thần tướng 03/07 - 04/07

Thần tướng Quan Vũ - Thần binh Thanh Long Đao !!

Cơ hội nhận được cả bộ Quan Vũ và Thanh Long Đao !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 03/07 tới hết ngày 04/07
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Quan Vũ cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Thanh Long Đao.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm