Tuyệt thế thần tướng 04/09 - 06/09

- Thần tướng: Hoàng Trung !!

- Thần binh: Lạc Nhật Cung !!

Cơ hội nhận được cả bộ Hoàng Trung và Lạc Nhật Cung !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 04/09 tới hết ngày 06/09
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Hoàng Trung cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Lạc Nhật Cung.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì

Xem thêm