Tuyệt thế thần tướng 06/11- 08/11

- Thần tướng: Tôn Sách !!

- Thần binh: Bá Vương Thương !!

Cơ hội nhận được cả bộ Tôn Sách và Bá Vương Thương !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 06/10 tới hết ngày 08/11
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Tôn Sách cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Bá Vương Thương.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm