Tuyệt thế thần tướng 07/08 - 09/08

Thần tướng: Lỗ Túc - Thần binh: Bát Cảnh Đăng !!

Cơ hội nhận được cả bộ Lỗ Túc và Bát Cảnh Đăng !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 07/08 tới hết ngày 09/08
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Lỗ Túc cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Bát Cảnh Đăng.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì

Xem thêm