Tuyệt Thế Thần Tướng 09 - 10/04

Lỗ Túc vị quân sư có bộ kỹ năng khống chế của Ngô Quốc

Lỗ Túc, vị quân sư tài ba của Ngô Quốc góp phần xây dựng lên liên minh giữa Lưu Bị và Tôn Quyền, đặc biệt kỹ năng Tam Tính làm giảm công và định thân đối thủ trong 5s.
Từ 09:00 ngày 09/04 tới 23:59 - 10/04, tại SV1 -SV33. 
Bật mí: mỗi lần dùng 288 vàng có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì nữa đấy.
Tham gia tuyệt thế thần tướng với mỗi lần rút, Chúa Công sẽ nhận được 1 mảnh thần tướng Lỗ Túc và mảnh thần binh Chân Long Cung dựa theo bảng xếp hạng:

Xem thêm