Tuyệt thế thần tướng 10/07 - 11/07

Thần tướng Trương Phi - Thần binh Bát Xà Mâu !!

Cơ hội nhận được cả bộ Trương Phi và Bát Xà Mâu !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 10/07 tới hết ngày 11/07
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Trương Phi cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Bát Xà Mâu.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm