Tuyệt thế thần tướng 11/05 - 12/05

Lữ Bố mãnh tướng - thần binh Phương Thiên Kích !!!

"Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố" cùng Phương Thiên Kích, mãnh tướng không đối thủ, vô địch Tam Quốc.

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 11/05 đến hết ngày 12/05
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh Lữ Bố cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Phương Thiên Kích.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm