Tuyệt thế thần tướng 14/08 - 16/08

Thần tướng: Lữ Bố - Thần binh: Phương Thiên Kích !!

Cơ hội nhận được cả bộ Lữ Bố và Phương Thiên Kích !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 14/08 tới hết ngày 16/08
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Lữ Bố cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Phương Thiên Kích.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì

Xem thêm