Tuyệt thế thần tướng 15/05 - 16/05

Thần tướng Quan Vũ - Thần binh Thanh Long Đao

Cơ hội nhận được chiến tướng dũng mãnh nhất nhì Tam Quốc. Người đứng đầu trong Ngũ Hổ Tướng. Chiến công nhiều đếm không xuể.... Thần tướng Quan Vũ, tự Vân Trường.

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 15/05 tới hết ngày 16/05
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Quan Vũ cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Thanh Long Đao.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm