Tuyệt thế thần tướng 16/06 - 17/06

Thần tướng Trương Liêu - Thần binh Thanh Long Đao !!

Cơ hội nhận được cả bộ Trương Liêu và Thanh Long Đao !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 16/06 tới hết ngày 17/06
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Trương Liêu cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Thanh Long Đao.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm