Tuyệt thế thần tướng 16/10 - 18/10

- Thần tướng: Lỗ Túc !!

- Thần binh: Bát Cảnh Đăng !!

Cơ hội nhận được cả bộ Lỗ Túc và Bát Cảnh Đăng !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 16/10 tới hết ngày 18/10
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Lỗ Túc cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Bát Cảnh Đăng.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm