Tuyệt thế thần tướng 17-18/04

Tôn Sách, Xích Luyện Đao chính là những vật phẩm cực giá trị của sự kiện lần này.

Tôn Sách, thần tướng không thể thiếu trong đội hình Ngô Quốc. Với các kỹ năng hỗ trợ tướng Ngô, đi cùng kích duyên Chu Du, Tôn Thương Hương, Tôn Sách góp phần không nhỏ giúp Ngô Quốc như hổ mọc thêm cánh, sẵn sàng quét tan mọi đội hình địch.

  •  Từ 9:00 17/04 tới 23:59 18/04, tại SV1 - SV34.
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh Tôn Sách cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Xích Luyện Đao.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm