Tam Quốc Chiến - A Tào Đứng Lại

SLG | 1.453.928 người chơi | Trang chủ | Fanpage
Nạp tiền Gift code

Tuyệt thế thần tướng 18/09 - 20/09

- Thần tướng: Lữ Bố !!

- Thần binh: Phương Thiên Kích !!

Cơ hội nhận được cả bộ Lữ Bố và Phương Thiên Kích !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 18/09 tới hết ngày 20/09
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Lữ Bố cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Phương Thiên Kích.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì

Xem thêm