Tuyệt thế thần tướng 2/10 - 4/10

- Thần tướng: Đại Kiều !!

- Thần binh: Ngọc Tỳ Bà !!

Cơ hội nhận được cả bộ Đại Kiều và Ngọc Tỳ Bà !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 2/10 tới hết ngày 4/10
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Đại Kiều cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Ngọc Tỳ Bà.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm