Tuyệt thế thần tướng 21/08 - 23/08

Thần tướng: Lục Tốn - Thần binh: Thư Hùng Kiếm !!

Cơ hội nhận được cả bộ Lục Tốn và Thư Hùng Kiếm !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 21/08 tới hết ngày 23/08
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Lục Tốn cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Thư Hùng Kiếm.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì

Xem thêm