Tuyệt thế thần tướng 22/05 - 23/05

Thần tướng Mã Siêu - Thần binh Xích Luyện Đao !!

Cơ hội nhận được chiến tướng dũng mãnh trong Tam Quốc. Một trong Ngũ Hổ Tướng.

Người có lập nhiều chiến công đếm không xuể.... Thần tướng Mã Siêu !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 22/05 tới hết ngày 23/05
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Mã Siêu cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Xích Luyện Đao.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm