Tuyệt thế thần tướng 23/10 - 25/10

- Thần tướng: Thái Sử Từ !!

- Thần binh: Hổ Kim Thương !!

Cơ hội nhận được cả bộ Thái Sử Từ và Hổ Kim Thương !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 23/10 tới hết ngày 25/10
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Thái Sử Từ cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Hổ Kim Thương.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm