Tuyệt thế thần tướng 24-25/04

Lục Tốn "Hot Boy" Ngô Quốc

Lục Tốn, thần tướng Ngô Quốc với khả năng hiệu triệu Hỏa Ngưu thiêu đốt vạn quân, đốt sạch mọi địch thủ cản trở con đường thống nhất Tam Quốc của Chúa Công. Ngoài ra, Lục Tốn còn là thần tướng khá quan trọng để kích duyên đội hình Ngô Quốc: Chu Du, Tôn  Thượng Hương, Tôn Sách,..

  •  Từ 9:00 24/04 tới 23:59 25/04, tại SV1 - SV35.
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh Lục Tốn cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Chân Long Cung.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm