Tuyệt thế thần tướng 26/06 - 27/06

Thần tướng Triệu Vân - Thần binh Lượng Ngân Thương !!

Cơ hội nhận được cả bộ Triệu Vân và Lượng Ngân Thương !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 26/06 tới hết ngày 27/06
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Triệu Vân cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Lượng Ngân Thương.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm