Tuyệt thế thần tướng 28/08 - 30/08

- Thần tướng: Đại Kiều !!

- Thần binh: Ngọc Tỳ Bà !!

Cơ hội nhận được cả bộ Đại Kiều và Ngọc Tỳ Bà !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 28/08 tới hết ngày 30/08
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Đại Kiều cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Ngọc Tỳ Bà.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì

Xem thêm