Tuyệt thế thần tướng 30/04 - 01/05

Tôn Quyền - Chúa Công của Đông Ngô !!!

Tôn Quyền, em trai Tôn Sách. Có tài từ bé và biết cách nhìn ra người tài. Một trong ba người có thể lực tạo ra cục diện Tam Quốc. Với kỹ năng Xạ Hổ, có thể tấn công mục tiêu xa nhất, sẽ là nỗi lo sợ cho những quân địch tầm xa.

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 30/04 tới hết ngày 01/05
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh Tôn Quyền cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Xích Luyện Đao.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm