Tuyệt thế thần tướng 30/10 - 01/11

- Thần tướng: Tôn Quyền !!

- Thần binh: Ngô Vương Kiếm !!

Cơ hội nhận được cả bộ Tôn Quyền và Ngô Vương Kiếm !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 30/10 tới hết ngày 01/11
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Tôn Quyền cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Ngô Vương Kiếm.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm