Tuyệt thế thần tướng 31/07 - 02/08

Thần tướng Tào Tháo - Thần binh Thất Tinh Đao !!

Cơ hội nhận được cả bộ Tào Tháo và Thất Tinh Đao !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 31/07 tới hết ngày 02/08
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Tào Tháo cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Thất Tinh Đao.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì

Xem thêm