Tuyệt thế thần tướng 9/10 - 11/10

- Thần tướng: Nhạc Tiến !!

- Thần binh: Linh Vũ Cung !!

Cơ hội nhận được cả bộ Nhạc Tiến và Linh Vũ Cung !!

  • Thời gian diễn ra : 9:00 ngày 9/10 tới hết ngày 11/10
  •  Lưu ý: 

- Chắc chắn nhận 1 mảnh thần tướng Nhạc Tiến cho mỗi lần rút.

- Thưởng xếp hạng: mảnh thần binh Linh Vũ Cung.

- Ngoài ra, mỗi lần rút có cơ hội nhận được 1 thần tướng bất kì.

Xem thêm