Xấu có phải cái tội ??

Các Chúa Công ơi, xấu có phải cái tội không ?

- Nếu có 2 cô gái: 1 người xinh đẹp và 1 người hơi....xấu một chút nhờ sửa ống nước giúp, các Chúa Công sẽ giúp cả 2 chứ ?

Xem thêm